Tóth Belastingadvies

Welkom op de website van Tóth Belastingadvies!

Tóth Belastingadvies is een fiscaal advieskantoor,  
dat actief is op de volgende terreinen:

 Advisering en begeleiding bij herstructureringen

Verzorgen van belastingaangiften 

• Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures

• Internationale fiscale advisering

• Fiscale pensioenadvisering

 

Tóth Bewindvoering

Tóth Bewindvoering is actief m.b.t. de bewindvoering van nalatenschappen
namens de erfgenamen en met andere vormen van bewindvoering. 
Als executeur-testamentair verzorgt Tóth Bewindvoering de correcte
uitvoering van het testament.