Andries Tóth

 

Andries Tóth

Andries Tóth studeerde fiscale economie en bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij was onder meer werkzaam voor Meijburg & Co Belastingadviseurs, Coopers & Lybrand (nu PricewaterhouseCoopers PWC), AVM Belastingadviseurs en Syntacc NLT (nu Accon AVM).
Sinds 2003 runt hij zijn eigen advieskantoor Tóth Belastingadvies, in 2014 uitgebreid met Tóth Bewindvoering. Hij heeft ervaring op een breed fiscaal en financieel terrein. Hij begeleidt en adviseert ondernemers en particulieren over inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, overdrachtsbelasting, erfbelasting, schenkbelasting en buitenlandse belastingheffingen. Tóth Bewindvoering is actief als bewindvoerder van nalatenschappen.

Andries Tóth studied fiscal economics and business economics at the University of Amsterdam (UvA). Previously, he worked for Meijburg & Co tax advisers, Coopers & Lybrand (now PricewaterhouseCoopers PWC), AVM tax advisors and Syntacc NLT (now Accon AVM).
Since 2003 he runs his own tax consultancy firm Tóth Belastingadvies, in 2014 extended with Tóth Bewindvoering. He is experienced in taxation and finance matters. He assists and advises companies and individuals on income tax, corporation tax, VAT, payroll tax, transfer tax, inheritance tax, gift tax and foreign tax levies. Bewindvoering Tóth acts as the executive director of estates.