Tax Services

Fiscale Dienstverlening 

Aangiftepraktijk
Verzorgen van aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting.
Voor US nationals in Europa: opstellen van Amerikaanse belastingformulieren voor de IRS (Internal Revenue Service).  

Fiscaal advies
Advies over al uw vragen over inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, overdrachtsbelasting, erfbelasting, schenkbelasting en buitenlandse belastingheffingen. 

Overnames, samenwerkingen en startups
Begeleiding bij de opzet van een nieuwe onderneming, eventueel met oprichting van
rechtspersonen, bijvoorbeeld een BV.
* Opzet van een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld VOF).
* Overname, fusie of bedrijfsopvolging.

Internationaal belastingadvies
Fiscaal advies bij de opzet van een internationale bedrijfsstructuur. Begeleiding van buitenlandse bedrijven bij het voldoen aan hun belastingverplichtingen in Nederland. Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting voor in Nederland werkzame expatriates.

Tax services 

Tax returns
Preparation of income tax returns, corporate tax returns and VAT returns.
For US nationals in Europe: preparation of US tax forms for the IRS (Internal Revenue Service). 

Taxation advice
Advice on all matters related to income tax, corporate income tax, Value Added Tax (VAT), payroll tax, transfer tax, inheritance tax, gift tax and foreign taxes. 

Mergers & acquisitions, startups and partnerships
* Assistance with the setting up of a new company, if needed with the incorporation of a legal  entity, for example a BV.
* Setting up of a partnership (for example a VOF).
* Acquisition, merger or business succession.

International tax advice
Tax advice in relation to the setting up of an international business structure. Assisting foreign companies meeting their tax requirements in The Netherlands. Preparation of income tax returns of expatriates, active in The Netherlands.